mars 18, 2015

Filter

Leka med olika filter är ju lite kul. Hur man kan framhäva vissa saker i en bild.

Inga kommentarer: