september 08, 2014

Det närmar sig.

Vi erbjuder ett utvecklande arbete som Utvecklingsingenjör Reaktorsäkerhet med inriktning mot säkerhetsredovisning. Som medarbetare på RTGS är du en i gruppen som ansvarar för säkerhetsredovisningen på respektive produktionsanläggning. Inom ditt område ansvarar Du för att bland annat realisera utveckling av säkerhetsredovisningen i enlighet med framtagna strategier, stödja projekt i framtagande av ändringsunderlag samt säkerställa att säkerhetsredovisningen hålls aktuell med avseende på anläggningens utformning och följer rådande lagstiftning.

Inga kommentarer: